Vår lösning för digital signatur, Visma Sign, passar perfekt till att skriva under årsredovisningar, kontrakt, avtal, referenser och andra dokument som kräver signatur. Detta gäller dokument för signering till personer i Norge, Finland, Danmark och Sverige.

Oavsett om du är redovisningsbyrå, revisionsbyrå eller företagare har du möjlighet att använda tjänsten Visma Sign. I och med det finns många olika användningsområden kan flera olika sorters företag använda tjänsten på helt olika sätt.

Ladda upp och bjud in
- Ladda upp dokument för signering och skicka inbjudan via e-post eller sms.

          ↓

Bekräfta och signera
- Personer som ska signera bekräftar sin identitet med BankID via Visma Sign.

          ↓

Hantera dokument
- Dokumentet sparas i sju år både för dig och de som signerat och återfinns i Visma Signs arkiv.
Signerade dokument finns tillgängliga för både avsändaren och den som skrivit under i arkivet inne i Visma Sign. 

Kom igång här och få de första tre signaturerna gratis!