TruePOS Kassasystem

TruePOS är en helt svensk programvara utvecklad i Sverige.
Finns i tre versioner framtagna för Restaurang och Café, Detaljhandel, Livsmedel.

Pekskärmsfunktion med menyer underlättar kassahanteringen.
TruePOS har ett av marknadens mest innovativa och snyggaste gränssnitt som samtidigt är mycket användarvänligt.
Inga direkta datakunskaper behövs för att hantera TruePOS.
TruePOS är under konstant utveckling och nya funktioner implementeras kontinuerligt.

Systemet kan naturligtvis levereras med integrerad kontokortskoppling för snabbare korthantering och redovisning.
TruePOS tillhandahåller också statistik i grafisk form.
För att underlätta kassaredovisning skapas automatiska dagsavslut varje dag.

Att använda TruePOS innebär att ni kommer

  • Spara massvis med tid för automatiserat arbete!
  • Spara massvis med pengar för automatiserat arbete!
  • Slipp allt manuellt arbete i bokföring av dagsrapporter.
  • Slipp allt manuellt arbete i inmatande av fakturor.

Artikelregister:
Ha ett gemensamt artikelregister för TruePOS och Visma Administration/eEkonomi. Slipp underhåll av två register.

Fakturakundregister:
Fakturakunder hämtas i realtid från Visma Administration/eEkonomi när ni trycker på ”Fakturakund” i TruePOS. Tas en kund bort från Visma Administration/eEkonomi försvinner den direkt från TruePOS. Samma sak om ni ändrar på en kund i Visma Administration/eEkonomi - då sker ändringen direkt i TruePOS.

Följesedel/Faktura:
Artiklar säljs i kassaystemet och fakturakund hämtat från Visma Administration/eEkonomi väljs i slutet av köpet. Följesedlar skrivs ut från TruePOS och köpet skickas sedan till Visma Administration/eEkonomi som en order eller faktura på vald fakturakund med korrekta artiklar. Via Visma Administration/eEkonomi skickas sedan fakturan iväg och det är i Visma Administration/eEkonomi som ni sköter all vidare uppföljning. Slipp manuellt inmatande av faktura i Visma Administration/eEkonomi. Det finns även stöd för samlingsfakturering för återkommande fakturakunder om har man Visma Administration.

Dagsrapporter:
Skickas automatiskt in i Visma Administration/eEkonomi vid uttagen Z-rapport i TruePOS. Jämfört med SIE-filer, så sker detta helt med automatik och allt manuellt arbete försvinner för att bokföra dagskassorna. Slipp flera timmars onödig bokföringstid i månaden.

Visma Administration installerat på annan adress än kassasystemet:
Eftersom Visma Administration normalt kräver att man befinner sig inom samma nätverk som databasen för Visma Administration är installerat på, så har Kassacentralen byggt en egen unik cloud-modul för att komma runt detta för att även kunna hantera installationer där Visma Administration är installerat på annan adress än kassasystemet. Lösningen innebär att all kommunikation mellan Visma Administration och TruePOS sker via Kassacentralens cloudservrar, och allting sker i realtid. Sekunden efter att följesedeln skrivits ut i kassan ligger ordern i Visma Administration även om det är 100 mil mellan installationerna. Den här lösningen används även om ni har flera olika försäljningsställen på olika adresser, men bara Visma Administration installerat på t.ex. ett huvudkontor.