Tic-Tac är en webbtjänst för projektredovisning som ger dig överblick och kontroll över dina projekt.

Tic-Tac är så enkelt att använda att dina medarbetare kommer igång att tidrapportera varje dag.

Och du följer upp dina projekt i realtid för att se om de följer budget och tidplan.

Tic-Tac håller reda på kunder, konton och medarbetare.

Du kan delegera ärenden och föra projektdagbok. I tidplanen beläggningsplanerar du dina medarbetare i projekten. Du får en överblick över beläggningen framöver och kan de tillgängligheten för dina resurser.

Med ett knappryck för du över fakturaunderlag till Visma eEkonomi.

Ett löneunderlag med frånvaro, utlägg och ersättningar kan du exportera till Visma Lön.

Låt oss ge dig ett gratis i provkonto så att du kan utvärdera Tic-Tac under 30 dagar.

Du lägger in dina projekt som du dina medarbetare rapporterar tid, utlägg och kostnader till.

Låt den som är kundansvarig skapa ett fakturaunderlag för projektet med den uppställning kunden förväntar sig.

Men en knapptryckning för du över underlagen till Visma eEkonomi där fakturor skapas och bokförs.

Till Visma Lön laddar du ner ett löneunderlag från Tic-Tac. Det innehåller frånvaro, utlägg och ersättningar.

Du importerar det i Visma Lön vid månadens lönekörning.