System Andersson har snart 40 års erfarenhet av att spara tid och pengar åt våra kunder. Idag är vi marknadsledande och tusentals medarbetare använder våra produkter i produktionen varje dag. Med innovativa lösningar och kunden i fokus har vi utvecklat lättanvända och pedagogiska produkter som skapar största möjliga effektivisering åt våra kunder.

Allt för en modern produktion

Vi på System Andersson säljer och driftsätter våra egna produkter. Med våra produkter tar du ett helhetsgrepp så att du på ett smart och effektivt sätt skapar ett flöde från offert, arbetsorder, produktionsplanering, tidrapportering, inköp, material och fakturering. System Anderssons produkter är på ett unikt sätt informationsbärare, vilket innebär att våra kunders medarbetare håller sig informerade, så att de kan ta egna initiativ. Detta gör att System Anderssons produkter är de som du med minst administration sparar mest tid och pengar på.

Koppla ihop Andersson och Visma

Med Anderssons integrationsmodul integrerar du Aktivt IT med ett ekonomisystem eller ett lönesystem. Detta för att få en enkel administration och du tar bort dubbelarbete vilket innebär att du skapar ett modernt IT stöd / ERP system.

Vill du veta mer?

På vår hemsida www.systemandersson.se hittar du mer information om våra produkter.

Maila oss gärna på mail@systemandersson.se eller ring 036-570 20 60