Webbaserade Summera® Support kan anpassas till varje organisation och användas för flera olika ändamål, bl.a. Felanmälan, Arbetsorder, Reklamation, Serviceanmälan, IT‐Support, Kundsupport samt Intern Support.

Fånga upp ärenden/uppdrag på ett flexibelt sätt både internt och från era kunder genom att:

 • Integrera formulär på er hemsida.
 • Koppla er mailbox, ärenden skapas från inkommande e‐post.
 • Skapa återkommande ärenden, ärendet skapas efter schema.
 • Koppla till andra system och kommunicera åt båda håll (API).

 

Kundmodul där slutkunden/uppdragsgivaren ges möjlighet att följa uppdrag/ärenden samt återkommunicera i ett ärende.

När ett ärende väl genererats kan intern personal bli aviserad om detta efter olika ansvarsområden, ärenden kan per automatik bli tilldelad rätt person eller rätt grupp.
Ärenden hanteras av användare via systemgränssnitt eller via mobiltelefon.

Exempel på funktioner i Summera® Support

 • Mobilt, användare kan hantera ärenden fullt ut i mobilgränssnittet.
 • Uppföljning, kunder kan med enkelhet följa sina ärenden.
 • Aviseringar, rätt användare och kunder blir aviserade vid händelser.
 • Makron, skapa avancerade flöden och effektivisera ärendeförloppet.
 • Statistik, grafiska rapporter som kan anpassas efter behov.

 

Integration med Visma Administration 500/1000/2000

 • Automatisk generering av order eller faktura i Visma Administration från ärende/arbetsorder (konto‐/artikelregistreringar hanteras i Summera).
 • Synkronisering av artikelregister från Visma Administration till Summera Support.
 • Synkronisering av kundregister från Visma Administration till Summera Support.
 • Automatisk generering av kund‐ samt leverantörsfakturor.
 • Vi kan även bygga specialanpassade funktioner efter önskemål.

 

Installera vårt integrationsprogram i den miljö där ni når Visma Administration.

Starta programmet och välj vilket företag i Visma ni vill köra mot samt ange API-nyckeln ni fått från oss. Klart!