Skolboxen är ett tilläggssystem som kompletterar Visma Lön. Du arbetar med lön i lönesystemet på vanligt sätt. På dessa uppgifter kan Skolboxen automatiskt beräkna rätt ferielön per anställd och uppdatera lönesystemet med den beräknade ferielönen/uppehållslönen. Skolboxen har varit i drift sedan 2006 och används både av större friskolekoncerner och många mindre friskolor i hela landet.

Med Skolboxen får ni:

Rätt beräknad ferielön och uppehållslön baserat på det som redan finns i ert lönesystem.
Beräkning av ferielöneskuld och uppehållslöneskuld till årsredovisningen och löpande under året.
Ferielönespecifikation/uppehållslönespecifikation för varje anställd som visar hur beräkningen av ferielönen.
Kundsupport via telefon & e-post som hjälper er i det löpande arbetet med lärarlöner.

Boka en kostnadsfri webbvisning genom att skicka ett mail till info@hrfokus.se  

Vi erbjuder även kurser i feri- och uppehållslön för samtliga avtal inom friskolebranschen.

Läs mer om våra utbildningar på vår hemsida www.hrfokus.se

HR Fokus hjälper er att installera och konfigurera Skolboxen på era datorer på lämpligt sätt.
Därefter gör ni lön som vanligt i ert lönesystem. Efter lönekörningen gör ni en import av data till Skolboxen. Med detta data från ert lönesystem kan Skolboxen beräkna rätt ferielön och uppehållslön löpande under arbetsåret. I samband med julferier och sommarferier skapar ni lönetransaktioner i Skolboxen som kan importeras till lönesystemets löneberedning.