Reda Fakturascanning är ett komplett, molnbaserat och självlärande verktyg som lär sig just era fakturor. Genom avancerad teknik lär ni programmet genom att arbeta i det.

Inhämtning

Ni får en egen e-postadress i Reda Fakturascanning där ni kan skicka era fakturor till. Vill ni hellre ladda upp fakturorna direkt till Reda går detta också bra.

Tolkning och Attest

När fakturan når Reda tolkas den. All viktig information uthämtas automatiskt och konteringen kan ske automatiskt eller via er. När fakturan är klar kan den skickas på attest. Redas attestnivåer har inga begränsningar och du kan attestera i flera led samtidigt med kommentarer mellan attestanter.

Godkännande och inskick

När fakturan är attesterad i alla led skickar du in den till ert ekonomisystem. Fakturan sparas i ett arkiv med full sökbarhet utan krångel. Säg hej då till överfulla pärmar och hej till färdiga digitala arkiv med kraftfull sökmotor!

Molnbaserat

Reda Fakturascanning är helt webbaserat och du når systemet var du än sitter.

Kontakta oss via ackolad.se eller skicka ett mail till info@ackolad.se så hjälper vi er igång!