• Åldersfördelad Kundreskontra 

I den här rapporten kan du gå ner på djupet från saldot per kund, till respektive faktura. Sortera och bryta rapporten per säljare/distrikt eller annan indelning du har på kunden.

 

  • Enkel likviditetsrapport som bygger på kundreskontra, leverantörsreskontra och saldon på likviditetskonton i huvudboken

Denna finns som tabell och graf. I tabellen kan du också gå på djupet ner till fakturanivå för att se vilka fakturor som utgör de förväntade ut/inbetalningarna.

 

  • Försäljningsstatistik direkt i Excel

Försäljning per kund och artikel. Du ser den från översiktsnivå till detaljnivå. Samtliga rapporter kan visa all data på summanivå, men du kan också stegvis gå ner till lägsta detaljnivå.

Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång.

info@pector.se

0313350570