Detta är ett bibliotek som riktar sig till utvecklare. Det används för att bygga mer unika integrationer.

Det är en  python client/ORM för e-Ekonomi som gör det möjligt att hantera Vismas API object som standard python object.

Man kan avfråga Visma e-Ekonomi på likande sätt man avfrågar databaser i Python. 

Projektet är BSD-3 licensierat och tillgängligt på GitHub: www.github.com/pwitab/visma

Du installerar det enkelt genom att köra

>>> pip install visma

Fördjupad dokumentation finns tillgänglig på  visma.readthedocs.io

 

Behöver ni hjälp med att integrera något system till Visma e-Ekonomi kan vi erbjuda konsulttjänster och utvecklingstjänster inom detta som bygger på detta bibliotek. 

Kontakta oss på info@pwit.se 

 

Du installerar det enkelt genom att köra

>>> pip install visma

Fördjupad dokumentation finns tillgänglig på  visma.readthedocs.io

 

Behöver ni hjälp med att integrera något system till Visma e-Ekonomi kan vi erbjuda konsulttjänster och utvecklingstjänster inom detta som bygger på detta bibliotek. 

Kontakta oss på info@pwit.se