Produktionsrapportering ger er möjlighet att planera er produktion, få kontroll över kostnaderna och ta fram ett korrekt lagervärde.
Ni minskar den manuella hanteringen och ökar samtidigt er leveranssäkerhet.

Exempel:

Låt oss säga att vi ska producera en ost.
För att producera en ost krävs en del ingredienser, som vi kallar ingående artiklar.
Vi specificerar vilka ingående artiklar som tillhör vår ost i en strukturartikel, som vi kallar recept.
När vi väl är klara med att producera vår ost behöver vi rapportera tillbaka till visma administration hur mycket vi har producerat.
Vi anger att vi har producerat en ost.
Samtidigt som det levereras in en ost i visma administration, görs det även utleveranser på ingående artiklar enligt vårt recept.
Kostnaden för alla ingående artiklar, inklusive arbetstid summeras och läggs in på vår ost som ett nytt lagervärde.

Kontakta oss via telefon eller mail för mer information eller en förstudie av er verksamhet.

info@dpab.se

salj@dpab.se