Oxceed är en molntjänst för rapportering, budget/prognos, målstyrning och analys. Med Oxceed kan ni styra verksamheten med mål, nyckeltal och budget. Ni kan följa upp er verksamhet precis så som ni vill med hjälp av våra rapporter. 

Ni kan skapa egna rapporter per bransch eller för vissa kundgrupper eller så modifierar ni en befintlig och anpassa den efter era behov. Er administratör styr lösningen och väljer vad användarna ska kunna se. Genom Oxceed tar ni ert företags uppföljning och budgetering till helt nya nivåer. 

Oxceed har integrationslödningar mot Visma Administration, eEkonomi och .Net och finns tillgänglig både för redovisningsbyråer, företag och koncerner. 

För redovisningsbyråer 
• Oxceed erbjuder en plattform där ni kan hantera och samarbeta med samtliga era klienter i en och samma miljö. 
• Ni styr klienternas miljö med vilken information och funktionalitet som ska vara tillgänglig. 
• Skapa era egna rapporter och dela ut till era klienter. Ni kan hela tiden direkt förändra och utveckla hur företagen ska följas upp och ni slipper göra samma rapporter om och om igen. 
• Analysera klienternas ekonomi för att kunna ge bättre råd till dem i vardagen. 
• Skapa budgetar och prognoser tillsammans med klienten och hjälp dem att planera framtiden. 
• Skapa paket med rapporter, nyckeltal, grafer och kommentarer som ni enkelt skickar till klienten. Paketen versionhanteras och sparas även i Oxceeds dokumentarkiv. Ni kan dessutom återanvända paketen på fler kunder som ska se samma typ av information. 

För företagare och koncerner 
• Sprid information till fler inom företaget med Oxceed. Inte alla kan utläsa informationen från ekonomisystemet men alla förstår Oxceeds grafer, nyckeltal och rapporter. 
• I Oxceed kan ni själva skapa era egna ekonomiska rapporter direkt i webbgränssnittet. Ni kan följa upp er verksamhet precis så som ni är organiserade, utan en massa manuella steg. 
• Oxceed erbjuder ett ordentligt stöd för budget & prognos där ni kan styra vilka dimensioner som ska lägga budget. Skapa hur många versioner av budget och prognos som ni vill och följ upp dem direkt i era rapporter i Oxceed. 
• Målstyr er verksamhet med hjälp av Oxceeds nyckeltalsbibliotek som alla kan målstyras i flera nivåer. Ni väljer vilka ni vill arbeta med och vilka som ska visas på startsidan. 
• Skapa paket med rapporter, nyckeltal, grafer och kommentarer som ni enkelt skickar till ledning eller styrelse. Paketen versionhanteras och sparas även i Oxceeds dokumentarkiv. 

Så fungerar kopplingen med Visma Administration
Oxceed kopplas enkelt ihop med er Visma Administrationsserver, eEkonomis molntjänst eller .Nets molntjänst. Sedan laddas Oxceed med företagens bokföring, fakturor, kostnadsställen och projekt minst var 30e minut. Oxceed analyserar och aggregerar all information så ni snabbt och enkelt kan bläddra band räkenskapsår, perioder och fakturor. 

För att ansluta er till Oxceed beställer ni ett konto via vår hemsida. När kontot skapas konfigurerar ni enkelt kopplingen till er Visma och efter bara några minuter är er bokföring synkroniserad med Oxceed och hädanefter uppdateras Oxceed minst var 30e minut.

Nu är det bara att skapa egna rapporter, budgetar, analysera och bjuda in andra personer på företaget för att dela informationen i Oxceed.