Ongoing Warehouse är ett WMS (lagersystem) som är speciellt utvecklat för företag verksamma inom tredjepartslogistik (3PL).

Kopplingen mellan Visma eEkonomi och Ongoing Warehouse gör att företag som använder Visma eEkonomi på ett smidigt sätt kan outsourca sitt lager/logistik till en 3PL-aktör som använder Ongoing Warehouse lagersystem.

Genom att ordrar och annan information skickas elektroniskt från Visma eEkonomi till Ongoing Warehouse och aktuellt lagersaldo, orderstatus m.m. återrapporteras så minskar ni tidsödande manuell administration.

Som komplement till kopplingen kan även användare i Visma eEkonomi få inloggningsuppgifter till Ongoing Warehouse för att se orderstatus, statistik, track & trace med mera.

Boka demo på www.ongoingwarehouse.se/demo eller hör av dig till oss så berättar vi mer!