Millnet Närvaro hjälper dig och din personal att registrera och hantera tid med digital stämpelklocka. Systemet är helt webbaserat och utöver stämpelklockan även anpassad både för dator och smartphone. Ledorden är enkelhet för användaren i kombination med avancerade möjligheter att skapa arbetsschema och avtalsregler med stöd för tid över dygnet.

Med den unika planeringsvyn får du en översikt över samtliga pass i vald period (1–30 ). Systemet meddelar här om det exempelvis finns obemannade pass som behöver ses över. Du har även möjligheten att erbjuda pass till anställda där systemet automatiskt bemannar passet med den som tackar ja.   

Millnet AB startade sin verksamhet år 2000 och har idag ca 400 kunder och över 30 000 dagliga användare. Vår affärsidé är att utveckla och sälja produkter och lösningar som syftar till att förenkla och effektivisera vardagliga verksamhetsprocesser åt företag och organisationer inom projekt- och tidredovisning, projektplanering, närvarorapportering, bemanning och rekrytering. 

Koppling mot Visma

Minska det administrativa arbetet. Med vår lösning Millnet Connect kan du enkelt koppla samman systemen för smidig hantering av både lön och fakturering. Du kan även använda kundsynken i Millnet Connect för att slippa lägga upp kunder flera gånger. 

 

Kontakta oss
Telefon: 013-470 40 00
E-post: info@millnet.se

Vi vet att alla företag har olika behov. Våra verksamhetskonsulter hjälper därför alltid till att anpassa systemet efter era behov och önskemål vid uppstart. Ni får även hjälp med utbildning och integrationer till eventuellt lön- och/eller ekonomisystem för en enkel uppstart och så du som kund får ut så mycket som möjligt av systemet.

Allt börjar oftast med en demo eller ett besök, vilket du alltid bokar kostnadsfritt på vår hemsida. Boka demo

För mer information kontakta oss
Telefon: 013-470 40 00
E-post: info@millnet.se