Kaseya BMS används av företag som arbetar med IT-support. Programmet automatiserar och ger stöd inom:

  • Ärendehantering
  • Tidredovisning
  • Kontrakt och avtal
  • Projekthantering
  • CRM

 

I Sverige säljs programmet av Upstream (www.upstream.se).

Avazon connectorn automatiserar faktureringen till slutkund. BMS skapar fakturaunderlag enligt automatiserat regelverk. Med connectorn så hämtas informationen, presenteras i en tabell och skapar sedan order eller faktura direkt i Visma med en knapptryckning.

För Visma Administration körs connectorn från integrationsmenyn i Visma.

För Visma eEkonomi körs connectorn som molntjänst eller lokal applikation.

Kontakta oss på Avazon för mer info om hur du enklast kommer igång med denna integration.