JLM Warehouse är ett lagersystem utöver det vanliga. Med AI baserade funktioner kommer dessa ge både små och stora företag, oavsett bransch en oslagbar kontroll över sina lagerbehov. Lagersystemet räknar själv ut bästa plockningsrutt, bästa artikel för aktuell kundorder och hjälper till att ge prognos för närmsta framtiden t.ex orderstatus, arbetsbelastning, inköpsbehov/ tidiga varningssignaler för saldobrister, utleveranser (slot tider) sortering per transportör, sortering per leveransdatum,  artiklar som kommer passera bäst före datum mm..  

Allmänna funktioner
•       Webbaserad/Molntjänst

•       Multi-site/ flerlagerhantering

•       Hyllplatsetikett

•       Palletikett/ GS1/SCCC, EAN etikett m.fl

•       Fraktsedelhantering

•       Export till excel, text filer mm

•       Inställningar & rättigheter per användare

•       Fullständig artikelhistorik med spårning från tillverkare till slutkund

•       Buffert plats

•       Plockplats

•       Returplats

•       Tillverkningsplats

•       Personalköpsplats

•       Kyl/frys plats

•       Stopp plats

•       Tillgängligt på svenska och engelska

 
Orderhantering
•       Orderstatus

•       Orderadministration

•       Orderplockning en person per order/ delad order

•       Inleverans med eller utan beställning

•       Lagerplatsförslag vid inleverans

•       Packningskontroll

•       Plockoptimering

•       Dynamiska & fasta plockplatser

•       Delleverans

•       Returer

•       Standard och anpassade plockalgoritmer
  t ex. FIFO, kundorder styrt

•       Prognos för inkommande gods

•       Paketartikel recept

•       Tillverkning av paketartikel ”Lagersaldon räknas upp för producerade artiklar och ner för de ingående artiklarna”

•       Ta isär paketartiklar

•       KFP -DFP -Pall artikelhantering

•       Entitetskonvertering t.ex från frp – st, kartong – liter osv med bibehållet lagervärde


 

 

Inventering & godshantering
•       Inventering med flera vyer

•       Flytta artiklar

•       Fylla på artiklar

•       Justera artiklar

•       Buffertplats

•       Plockplats

•       Låsa lagerplats

•       Låsa artiklar via Status,

•       Bäst före datum

•       Batch

•       Ta bort artiklar som passerat BF, skadad artikel mm

 

 

Skanningsfunktioner
Tillgängligt i alla moduler för valfria smartphones, läsplattor, handenheter och datorer med internetanslutning och en skanner

 

Koppling till Visma
JLM Logistics™ bygger på en visma API baserad service och ett antal vanliga Windows applikationer (vilket garanterar er full framtidssäkerhet) och är synkroniserat med flera av Visma Administrations register i realtid. JLM Warehouse™ är utvecklad utifrån många års erfarenhet i olika branscher och självklart feedback ifrån våra kunder.

 

Vi har kopplingar till följande:

·         Kund

·         Leverantör

·         Inkommande följesedel

·         Manuell in & ut leverans

·         Artikel

·         Saldon (Disponibel & Reserverad)

·         Inköpspris

·         Order

·         Faktura

·         Inventering

·         Beställning

JLM Warehouse är skapad för att ge er ”den bästa lösningen” och ge er största möjliga affärsnytta.

Alla funktioner ingår i priset och ni får vara hur många ni behöver vara i systemet.  Vi kan vid behov anpassa systemet till era egna arbetsflöden om det skulle behövas. Anpassningar offererar vi vid varje tillfälle. 

Kontakta oss för en demo