Med HR-Boxen och Measure Factory har vi skapat ett 50-tal färdiga mätetal som används för snabb och tillförlitlig användning. Vi använder oss av vedertagna begrepp och definitioner för dess mätetal.

Exempel på mätetal för HR:

HTE/FTE beräkning per månad och anställd
Antal anställda och anställningar
Personalomsättning
Sjuktimmar, totalt och uppdelat på längd
Sjukfrånvaro i % , förhållandet mellan sjuktimmar och ”tillgänglig tid”
Lönestruktur, median, percentiler (10:e,25:e,75:e,90:e)
Löneutveckling rullande 12 månader, 24 månader

Alla presentationer är ”dykbara” i många steg på ett flexibelt sätt.

Ladda ner en närmare presentation av KPI:er /Nyckeltal på vår hemsida. Det går även att ladda ner en PDF-med definitioner på 52 -mätetal inom HR.