Med HR‐Boxens modul för lönerevision kan ni hantera hela processen med lönerevisionen på webben på ett enkelt och genomtänkt sätt. Vår lösning fungerar tillsammans med de flesta lönesystem på den svenska marknaden.

Lösningen kan hantera pottberäkning utifrån flera parametrar, garantilön, utöver pott m.m.

Fördelar med HR‐Boxens lönerevisions modul:

*Integration med de vanligaste lönesystemen i Sverige

*En genomtänkt process där vår lösning stödjer alla steg från underlag till nya löner

*Ett smidigt och användbart verktyg på webben för era lönesättande chefer

*Export till Excel kan göras under hela processen av era chefer