Hokas är en automatiserad fakturauppföljnings service, som hjälper företag att optimera uppföljningen av obetalda fakturor. Hokas följer upp era obetalda fakturor utan att Ni behöver lägga tid på det. Tillsammans skräddarsyr vi en uppföljningsprocess, för en effektivare inbetalning samtidigt som vi ger en bra service till era kunder. Kunden har alltid tillgång till översikt över sin skuld, fakturahistorik, fakturakopior samt möjlighet att skriva eller ringa till vår kundsupport.

Hokas är fullt integrerat med marknadens bästa ekonomisystem, vilket innebär att ert ekonomisystem kommer synkronisera med Hokas tre gånger om dagen och därmed spegla ert ekonomisystem för att skapa ett smidigt samarbete. 

Varje vecka mottager Ni en översikt över utestående fakturor (när och hur ofta bestämmer Ni) samt över de ärenden som kan bli skickat till inkasso. Ni bestämmer om det ska skickas en påminnelse, ärendet ska pausas eller avskrivas helt. Valet är alltid ditt, och Hokas har alltid tips och råd om det behövs. 

Har du mer än ett bolag? Du behöver bara en inlogg til Hokas.
Det ger en större överblick över saldo, kunder och hur de uteblivna betalningarna fördelar sig i de olika bolagen, utan att något faller mellan stolarna. Önskas det individuella inlogg till era medarbetare, så är det också en möjlighet. Allt du behöver är en internetuppkoppling.

Integration

1.    Gå in på https://hokas.se/optimal-integration och välj ert ERP – system och följ instruktionerna.

Kontakt

2.    Skicka ett e-mail till info@hokas.se med följande information

a.    Företagsnamn följt av kontakt information på personen som ska stå för uppsättningen

Kom igång

3.    Vi kontaktar er snarast möjligt för ett online möte, där vi genomgår inställningarna och hur ni optimerar er Hokas lösning.