eComero CORE integration mellan VISMA och Magento 2 är lätt, smidig och väldigt flexibel. Du kan konfigurera upp mappning mellan fält, beroende på vilken data som ska gå från Magetno till Visma, och vice versa. Viss data behöver ju tas från VISMA, te x lagersaldo, pris. Annan data som te x då en kund inte finns i visma, utan skapas i ehandeln - då ska ju denna också skapas upp i VISMA. Testad med upp till 25 olika webshopar samtidigt mot en och samma Visma, ser vi att denna integration täcker alla dina behov mellan VISMA och ehandeln. Du kan också sätta flaggor och filter på data och plocka ut klasser och attribut ur dina artikelnummer i Visma för att sortera in produkter i rätt katalog, rätt attribut, rätt färg osv automatiskt i ehandeln.