Attestanterna arbetar i ett gränssnitt som är lätt att lära sig och systemet kräver ingen lokal installation på användarnas persondatorer. DocBox är enkelt och snabbt att implementera i alla slags företag och organisationer oavsett storlek. DocBox finns för både Visma Administration och för Visma Business.

Ankomstregistrering
Kontera/Attestera
Definitivbokning
Direkt överblick av alla användarens aktiva dokument i alla bolag
Utredningskö
EDI.
Förkontering
Mailpåminnelse
Periodisering
Kontostyrning
Visning av fakturabilder i reskontran
Bifogade dokument
Fastighetsmoms
Sökfunktion med möjlighet att gruppera på samtliga fält
Avtalsmodul
DocBoxCloud

Vänligen kontakta Pector för installation och utbildning.

info@pector.se

0313350570