Enkelt, effektivt och professionellt

BillBox är byggt för såväl små som stora organisationer. Det är våra kunder som driver utvecklingen genom att delge oss av sin erfarenhet. Detta har gjort att BillBox är enkelt att använda och har ett intuitivt användargränssnitt.

Genom sin tekniska uppbyggnad kör du BillBox mycket snabbt och du slipper vänta på resultat från rapporter och laddning av bilder.

BillBox kan dessutom ställas in så att det passar just ditt företag. Kontering och flöden kan automatiseras och tiden för hantering av fakturorna kan i de flesta fall halveras. Speciellt uppskattad är BillBox kraftfulla sökmotor och dokumenthantering.

Enkel och transparent prissättning

Vår debiteringsmodell består av två delar; en månadsavgift och en trafikavgift.

Månadsavgiften avser rätten att använda molntjänsten BillBox. Trafikavgiften avser de antal leverantörsfakturor du registrerar under perioden.

Debiteringsperioden är ett kvartal där du betalar månadsavgiften och exakt för de antal fakturor du har registrerat. Debitering sker i efterskott med 20 dagars betalningsvillkor.

Detta innebär att all debitering är tydlig samtidigt som den är lätt att kontrollera och förstå.

Vad ingår i månads- och trafikavgifter?

·       Anslutningsavgift

·       Utbildning och driftstart

·       Systemunderhåll och uppdateringar

·       Användarsupport (First Line Support)

·       Fritt antal användare

·       Tolkning och verifiering

·       e-faktura och PDF faktura

·       Kostnadsfria bilagor

·       Språkstöd (Engelska)

 

Hur får jag in mina leverantörsfakturor i BillBox?

·       Servicebyrålösning

Vår servicebyrå kan ta emot samtliga fakturaformat och även skanna pappersfakturor. I lösningen (ScanDoc Scanning Solution) prepareras, skannas, tolkas, verifieras och lagras fakturorna.

Fakturorna presenteras i BillBox inkorg.

·       Skanna själv

Du skannar själv fakturorna på skanner eller kopiator ansluten till nätverk. Du kan enkelt kontrollera resultatet. Det finns också möjlighet att ta emot mailade fakturor i PDF format. BillBox tolkar och verifierar fakturorna och härefter visas dom i BillBox inkorg.

·       Ta emot e-faktura

BillBox kan ta emot e-fakturor som är utställda inom Europa